Politika privatnosti

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA


Da bismo postupili u skladu s Vašom narudžbinom neophodni su nam Vaši osnovni podaci: ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo naručenu robu.


Svi podaci koje prikupimo kroz ,,online" prodaju se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su bitni za obavljanje posla i koji ih mogu koristiti samo u svrhe navedene na sajtu i neće biti dostupni bilo kojem trećem licu.


Podaci o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, analiziraju se i obrađuju u statističke svrhe radi poboljšanje naše ponude kao i izgleda naše stranice a u cilju jednostavnije, sigurnije kupovine.


Posetilac sajta je u obavezi da daje tačne podatke i je odgovoran je za pristup svom nalogu na sistemu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Lozinku može da koristi samo on lično i Prodavac nije odgovoran ako zloupotrebom lozinke dođe do neovlašćene upotrebe podataka.