Šta osiguravamo

Šta osiguravamo

OSIGURANJE POTRAŽIVANJA

Osiguranje potraživanja je glavni proizvod koji nudi naše društvo.

Rizik da kupac ne plati svoje obaveze jedan je od najvećih u poslovanju. Potraživanja čine ozbiljan deo aktive preduzeća i naplata ne sme da bude prpuštena slučaju. U svetu ovaj tip osiguranja već godinama praktikuju sve ozbiljne kompanije. Kod nas je osiguravanje potraživanja relativno novo, ali baš zbog specifičnosti našeg tržišta, nešto je što istinski treba preduzećima.

Kada osigurate potraživanja, rizik neplaćanja sa vašeg preduzeća prelazi na osiguravajuću kompaniju. Mogu se osigurati potraživanja u zemlji i/ili u inostranstvu. Procenu i uslove vrši naš tim.

Kako se osiguravaju potraživanja
1. Javite nam se i u kratkom razgovoru nas informišite o vašoj delatnosti, tržišnom učešću i vrsti i broju kupaca
2. Šaljemo vam upitnik ili organizujemo sastanak na kome određujemo porfolio (listu) kupaca za osiguranje
3. Naš stručni tim vrši procenu boniteta vašeg portfolija
4. Dogovaramo se o uslovima i zaključujemo ugovor o polisi

MOTORNA VOZILA
Ponuda osiguranja motornih vozila je kvalitetna, raznovrsna, prilagođena svačijem džepu i svim vrstama motornih vozila. Odgovarajućom polisom osiguranja možete zaključiti osiguranje motornih vozila po Vašoj meri kojim, sem vozila, možete zaštititi i Vas i Vaše saputnike. Polisu osiguranja dobijate po prikladnoj ceni uz brzo i efikasno rešavanje eventualnih šteta.

 

IMOVINSKA OSIGURANJA
Svesni smo vrednosti vaše imovine i zato vam nudimo imovinska osiguranja s kvalitetnim pokrićima za praktično sve opasnosti koje mogu ugroziti vašu imovinu, a od kojih se možete jednostavno zaštiti: požar, udar groma, izliv vode, eksplozija, oluja, grad, poplava, zemljotres. U isto vreme nudimo i vrhunske usluge u rešavanju odštetnih zahteva.

 

OSIGURANJE OPŠTE ODGOVORNOSTI
Osiguranje opšte odgovornosti pokriva štetu zbog građansko pravnih odštetnih zahteva trećih lica zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizlazi iz delatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran. Ove slučajeve je nemoguće predvideti, ali je moguće, uz odgovarajuće osiguranje, za njih biti pripremljen.

 

TRANSPORTNA OSIGURANJA
Roba je u prevozu kopnom, vodom ili vazduhom izložena mnogobrojnim opasnostima. Smatra se da je roba u prevozu od trenutka kada počne utovar na prevozno sredstvo u mjestu otpreme, do trenutka kada se istovari iz prevoznog sredstva na odredište. Kargo osiguranje pokriva fizička oštećenja, uništenje ili krađu robe kod prevoza sa jednim ili više prevoznih sredstava na osiguranoj relaciji.

 

KOLEKTIVNO OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA
Kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja lica na poslu i u slobodnom vremenu je namenjeno osiguranju radnika u preduzećima, članovima udruženja ili društvima. Osiguravaju se svi zaposleni na određeno i neodređeno vreme kod ugovarača osiguranja prema matičnoj evidenciji ili prema spisku. Jednom polisom mora da bude osigurano najmanje 6 osoba.

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – VANBOLNIČKO LEČENJE
Zdravlje je najveće bogatstvo.
Situacije u kojima je ugroženo Vaše zdravlje ili zdravlje Vaših najmilijih nameću obavezu brzog pronalaženja adekvatne i kvalitetne medicinske pomoći kako bi se nastala situacija prevazišla. Zdravstveno osiguranje Vam omogućava prednost u korišćenju medicinskih usluga i lekarsku pomoć bez čekanja.
Lekari Medicinskog kontakt centra našeg partnerskog osiguranja su Vam na raspolaganju 24 časa i pomoći će Vam u pronalaženju i organizaciji neophodnih zdravstvenih pregleda i usluga.